Fragment książki: 50 lat formacji intelektualnej Misjonarzy Saletynów na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie 0
Fragment książki: 50 lat formacji intelektualnej Misjonarzy Saletynów na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie

50 lat formacji intelektualnej Misjonarzy Saletynów na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie

2.2. SALETYNI NA WYDZIALE TEOLOGICZNYM PAT W KRAKOWIE (1957-2007)

Po zlikwidowaniu Wydziału Teologicznego UJ w Krakowie i po trudnych doświadczeniach u OO. Dominikanów oraz WSD w Lublinie formacja intelektualna saletynów była nadal w trudnym położeniu, nie mając żadnych perspektyw. W tej trudnej sytuacji znowu przyszedł saletynom z pomocą Kościół krakowski. Abp Eugeniusz Baziak - protektor, zwolennik kształcenia saletynów w Krakowie i serdeczny przyjaciel prowincjała, z którym znał się od wielu lat jeszcze z czasów pracy duszpasterskiej w Stanisławowie w archidiecezji lwowskiej - dopełnił wszelkich formalności u rektora Metropolitarnego seminarium Duchownego w Krakowie ks. dr Karola Kozłowskiego. Saletyńscy klerycy mieli być słuchaczami nadzwyczajnymi studium domesticum, formalnie wpisanymi na listę kleryków krakowskiego seminarium duchownego. Tak w roku akademickim 1957/1958 zaczęła się trwająca już 50 lat współpraca i wzajemne kontakty pomiędzy alumnami, a następnie kapłanami archidiecezji krakowskiej i saletynami.

W tym czasie zarówno klerycy saletyńscy i pozostali studenci, jak i wykładowcy Papieskiego Wydziału Teologicznego w Krakowie musieli się zmierzyć z sytuacją polityczną, która nie sprzyjała rozwojowi Kościoła w Polsce. Po tzw. krótkiej „odwilży” gomułkowskiej, związanej z przemianami politycznymi roku 1956, nastąpił powrót Ludowego Państwa Polskiego do polityki antykościelnej. Właśnie na te trudne czasy przypadły pierwsze lata formacji intelektualnej saletynów na krakowskim Papieskim Wydziale Teologicznym. Jednym z przejawów polityki władz PRL Kościoła w Polsce była próba wprowadzenia nadzoru przez Ministerstwo Oświaty i Urząd do Spraw Wyznań nad seminariami duchownymi. Jak dalece władze państwowe chciały ingerować w wewnętrzne sprawy Kościoła, niech świadczy paragraf czwarty Statutu Urzędu do Spraw Wyznań. Zapisano w nim, że Sekcja Spraw Kościoła będzie sprawowała nadzór nad teologicznymi i klasztornymi seminariami oraz innymi szkołami religijnymi. W odpowiedzi Episkopat Polski wysłał list do premiera Józefa Cyrankiewicza. Biskup Zygmunt Choromański, sekretarz Episkopatu, w liście tym oświadczył m.in.: wprowadzenie nadzoru Ministerstwa Oświaty i Urzędu do Spraw Wyznań nad seminariami duchownymi zostało uznane przez Episkopat za mieszanie się Państwa w najbardziej wewnętrzne sprawy Kościoła, jakimi są przygotowania aspirantów do kapłaństwa, dlatego w imieniu Episkopatu złożył kategoryczny protest przeciwko takiemu nadzorowi i oświadczył, że Episkopat nie będzie się do niego stosować. Władze PRL nie zamierzały jednak zmienić swojego stosunku do Kościoła, o czym świadczył kolejny list bpa Z. Choromańskiego w sprawie metod stosowanych przez funkcjonariuszy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Komentarze do wpisu (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl