Fragment książki: Maryja Matka Jezusa 0
Fragment książki: Maryja Matka Jezusa

Kult Matki Bożej z La Salette w liturgii Kościoła

Wstęp

Miejscem, gdzie słowo Boże rozbrzmiewa i urzeczywistnia się w pełni, jest święta liturgia Kościoła, która sama w sobie jest prawdziwą teologią, czyli pojmowaniem i wypowiadaniem się wiary. Tę fundamentalną prawdę wyczuli pierwsi Ojcowie Kościoła. Mówiąc o sakramentach i kulcie, wychodzą oni od samych sakramentów, od ich wnętrza. Pierwszym i głównym celem wielkich katechez mystagogicznych − wprowadzających w tajemnice służby Bożej − było przyprowadzenie i wtajemniczenie nowo ochrzczonych w środowisko modlitwy. W rzeczywistości, czynność liturgiczna Kościoła jest kontynuacją i jednocześnie uczestnictwem w czci, którą Chrystus − Syn Boga i archetyp rodzaju ludzkiego − oddał i oddaje Ojcu.

Jeżeli więc liturgia jest środkiem przekazu sprawowanym w tajemnicy Chrystusa, który przez swoją śmierć i zmartwychwstanie uczynił nas dziećmi Bożymi, to nie jest trudno uznać obecność Maryi w liturgii Eucharystycznej i w szczególnych wspomnieniach liturgicznych, jakie zostały włączone w rok kościelny. Dlatego kult Matki Bożej wśród chrześcijan od samego początku przejawiał się w różnorodnych formach pobożności, jakie Kościół w granicach zdrowej i prawdziwej nauki zatwierdził, stosownie do warunków czasu i miejsca oraz stosownie do charakteru i umysłowości wiernych.

Różnorodność form pobożności spotykamy dzisiaj obserwując zjawisko kultu Matki Bożej z La Salette w Jej centralnym sanktuarium francuskim w miejscowości La Salette, czy też „polskim La Salette” − sanktuarium w Dębowcu k. Jasła a także w innych ośrodkach saletyńskich znajdujących się na terenie Polski i całego świata. Dzieje kultu Matki Bożej z La Salette wykazują, że koncentrował się on głównie wokół święta obchodzonego ku Jej czci 19 września, a które wpisane zostało do kalendarza liturgicznego, obowiązującego w całym Kościele. Święto to wciąż obrastało w wiele różnych nabożnych praktyk, którymi lud wraz z duchowieństwem oddawał cześć Bogurodzicy Dziewicy. Jedne z tych praktyk wyprzedzały obchody liturgiczne, inne zaś następowały po nich. Z jednej zatem strony przygotowywały one lud do lepszego i głębszego przeżywania samych uroczystości liturgicznych, z drugiej zaś przedłużały je w czasie o kilka dni, najczęściej o oktawę, utrwalając ich duchowe owoce. Kult liturgiczny współistniał z kultem pozaliturgicznym, jako forma pobożności ludowej, tworząc jeden hymn chwały dla Najświętszej Maryi Panny z La Salette.

W związku z tym celowym wydaje się nam jak najlepiej przybliżyć wiernym kult Matki Bożej z La Salette w liturgii Kościoła, aby w ten sposób pomóc im jeszcze bardziej go przeżywać i praktykować. Całość refleksji nad tym zagadnieniem została ujęta w czterech punktach. Najpierw omówimy kult Matki Bożej w nauczaniu Soboru Watykańskiego II, następnie ukażemy jak kult Matki Bożej z La Salette Pojednawczyni grzeszników miał swoje źródło w żywej tradycji Kościoła. Potem zostanie zaprezentowana historia nabożeństwa ku czci Matki Bożej z La Salette Pojednawczyni grzeszników, a na końcu przybliżymy w ujęciu biblijnym i teologicznym samo wspomnienie liturgiczne Matki Bożej z La Salette Pojednawczyni grzeszników.

Komentarze do wpisu (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl